CO Footprint
CO2-voetspoor voor nagelplatengebinten: economie en ecologie verbinden

Hout als CO2-reservoir:

Voor de vorming van hout neemt een boom door het proces van de fotosynthese CO2 uit de lucht op. Het hout slaat de koolstof op en geeft de overtollige zuurstof aan de lucht af. Het gebruik van hout als bouw- en grondstof verlengt de CO2-binding.

 

Nagelplatengebinten met CO2-voetspoor

CO2-Fußabdruck Janssen Holzbau GmbH
Het CO2-voetspoor is de som van alle directe en indirecte emissies van broeikasgassen van een product. We hebben de werkelijke toestand van de CO2-emissies van de gehele productieketen, met inbegrip van alle materiaalvoorketens geanalyseerd.

Volgens de balansraming „Cradle to Gate“, van de wieg (b.v. het bos) tot uw bouwterrein houden we met alle CO2-emissies rekening die bij de afzonderlijke fases van de productie alsook bij het transport ontstaan.

Het resultaat:
Een dakconstructie met nagelplatengebinten slaat ca. zes keer meer CO2 op dan tijdens de vervaardiging en levering ervan wordt uitgestoten. Als men de dakconstructie van een typische supermarkt bekijkt bedraagt het CO2-voetspoor 9,9 t CO2 eq. In het hout van de dakconstructie zijn daarentegen 64,6 t CO2 gebonden.

 

Hout is de bouwstof van het verleden, van het heden en van de toekomst

Bouwen en wonen met hout is een actieve bijdrage tot bescherming van het klimaat en tot milieubescherming die iedereen kan leveren.

 

We berekenen het CO2-voetspoor voor uw dakconstructie en stellen voor u een CO2-balans op.

 

Verdere inlichtingen m.b.t. het CO2-voetspoor verkrijgt u onder het punt "Pers".

 

Janssen Holzbau GmbH • Bahnhofstraße 93 • 49757 Werlte • Tel. (05951) 95 66 0 • Fax. (05951) 95 66 66 • Internet: www.holzbau-janssen.de • E-Mail: info[at]holzbau-janssen.de

facebook

EWE NaturWatt