CO Footprint
Kwaliteitskenmerk
GINGIN - Drager van het GIN-keurmerk

Onze eis betekent gekeurde kwaliteit. Daarom zijn we lid van de Güte- und Informationsgemeinschaft (GIN) e.V. (=Kwaliteits- en informatiegemeenschap) voor nagelplatengebruikers (e.V.=officieel geregistreerde vereniging).

Het zogenoemde RAL-Gütezeichen (=RAL-keurmerk) bevestigt de architect, de bouwheer, opdrachtgevers, planningsinstanties en handwerkbedrijven de onberispelijke statische constructie bij een uitvoering vrij van gebreken.

Het GIN-keurmerk wordt alleen maar aan ondernemingen verleend die de kwaliteit van de nagelplatenelementen door een permanente bedrijfsinterne kwaliteitscontrole en door een ambtelijke vreemde controle kunnen garanderen.

De ambtelijke keuringsbureaus en keuringsinstellingen voor het materiaal eisen als kwaliteits- en keurvoorwaarden voor de bedrijfsinterne productiecontrole en controle dat het hout, de nagelplaten, de productie, de vaststelling en constructie aan talrijke eisen voldoen.

Eisen aan het hout:

 • Alleen volgens de DIN 1052 goedgekeurde houten
 • Minstens een sorteerklasse S10 volgens de DIN 4074
 • Een houtvochtigheid van maximaal 20% binnen

Eis aan de nagelplaten:

 • Toelating volgens eisen van bouw- en woningtoezicht door het „Deutsche Institut für Bautechnik" (=Duits instituut voor bouwkunde)
 • Door keuring gegarandeerde nagelplaten van gecontroleerde productie

Eisen aan de productie:

 • Het snijden van de houten in de juiste maat
 • Het fixeren van houten constructies tijdens het proces van persen
 • De inzet van geschikte speciale persen
 • Het opslaan beschermd tegen ongunstig weer

Eisen aan de vaststelling en constructie

 • De statische berekeningen volgens de DIN 1052
 • De ligging van de nagelplaten volgens de statica


DIN ISO KwaliteitscertificaatZeichen-ZertBau-Janssen

Sinds het eerste certificeren in februari 2001 volgens de DIN ISO 9001 zet de Janssen Holzbau GmbH zowel vreemde als ook eigen controle van de gang der zaken en van de producten in, zodat de nagelplatengebinten van de Janssen Holzbau GmbH altijd aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.

Ü-Teken
Zeichen-HFB

Door het opnemen van nagelplatengebinten (draagconstructies met nagelplatenverbindingen, kort: NP-gebinten) in de bouwregellijst (uitgave 1, paragraaf 3.3.1.2. d.d. 09-10-2003) vallen deze bouwproducten onder het overeenstemmingsbewijs (kort: „ÜZ").

Daarom mogen NP-gebinten slechts door bedrijven worden vervaardigd die over een overeenstemmingscertificaat („ÜZ") beschikken.


Elk NP-gebint dient met dit overeenstemmingsteken te worden gekenmerkt (kort: „Ü-teken").

Het toekennen van het overeenstemmingscertificaat gebeurt op de basis van de procedure van het overeenstemmingsbewijs.
Dat betekent, er moet een voortdurende en gedocumenteerde eigen controle en een halfjaarlijkse vreemde controle plaatsvinden.

De vreemde controle mag alleen maar door erkende keurings-, controle- en certificeringsbureaus gebeuren.

In 2003 heeft de Janssen Holzbau GmbH als vervaardiger van NP-gebinten dit Ü-teken verkregen en neemt de controleprocedure door de HFB Engineering GmbH / keuringsbureau voor bouwmaterialen en bouwelementen te Leipzig voortdurend op zich.

Zodoende gebeurt het vervaardigen van NP-gebinten conform de wet, volgens het geldende bouwrecht.

 

Janssen Holzbau GmbH • Bahnhofstraße 93 • 49757 Werlte • Tel. (05951) 95 66 0 • Fax. (05951) 95 66 66 • Internet: www.holzbau-janssen.de • E-Mail: info[at]holzbau-janssen.de

facebook

EWE NaturWatt